o nas

Wierzymy w skuteczność dobrze przemyślanych koncepcji i ambitnych projektów.

Łącząc pasję tworzenia z ciężką pracą dostarczamy kreatywne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. W naszych realizacjach poszukujemy balansu pomiędzy dobrze dobraną formą a przekazywaną treścią. Lubimy oszczędne, minimalistyczne podejście, dobrze odnajdując się także tam, gdzie konieczne jest zastosowanie złożonych rozwiązań.

Wiemy, co sprawdza się najlepiej.

Zdobywając doświadczenie podczas wielu lat współpracy z naszymi klientami wypracowaliśmy określone metody działania. Wiemy jak pracować, by osiągnąć niebanalne efekty. Schemat działania można sprowadzić do czterech kroków, które prowadzą do uzyskania oryginalnych rezultatów.

analiza

Staramy się poznać klienta i jego potrzeby. Znajomość branży, otoczenia, grupy docelowej czy dotychczas prowadzonych działań pozwala obrać właściwy kierunek. Jesteśmy przekonani, że wzajemne zrozumienie na tym etapie pozwala uzyskać błyskotliwe efekty.

pomysł

Znając twoje środowisko działania oraz potrzeby rozpoczynamy burzę mózgów, kończącą się stertą, często zbyt szalonych, pomysłów. Dobieramy środki i rozwiązania, które zadziałają najskuteczniej.

projekt

Mając obraną strategię przelewamy pomysły na papier oraz ekrany monitorów. Doskonalimy projekt wraz z klientem dzięki wymianie uwag oraz komentarzy.

finalizacja

Końcowa wersja projektu, która trafia do odbiorcy docelowego spełnia założone cele przekazując daną treść w atrakcyjny sposób.