Jak działamy

Zdobywając doświadczenie podczas wielu lat współpracy z naszymi klientami wypracowaliśmy określone metody działania. Wiemy, co sprawdza się najlepiej. Jak pracować, by osiągnąć niebanalne efekty.
Schemat działania można sprowadzić do czterech kroków, które prowadzą do uzyskania oryginalnych rezultatów.

analize

analiza

Staramy się poznać klienta i jego potrzeby. Znajomość branży, otoczenia, grupy docelowej czy dotychczas prowadzonych działań pozwala obrać właściwy kierunek.
Jesteśmy przekonani, że wzajemne zrozumienie na tym etapie pozwala uzyskać błyskotliwe efekty.

idea

pomysł

Znając twoje środowisko działania oraz potrzeby rozpoczynamy burzę mózgów, kończącą się stertą, często zbyt szalonych, pomysłów. Dobieramy środki i rozwiązania, które zadziałają najskuteczniej.

project

projekt

Mając obraną strategię przelewamy pomysły na papier oraz ekrany monitorów. Doskonalimy projekt wraz z klientem dzięki wymianie uwag oraz komentarzy.

final

finalizacja

Końcowa wersja projektu, która trafia do odbiorcy docelowego spełnia założone cele przekazując daną treść w atrakcyjny sposób.